Skip to content

Kontakt

Názov a adresa prevádzky

APARTMÁNY ADAM
Liptovská Teplá 119
034 83 Liptovská Teplá

Apartmány Adam popisné číslo

Obchodné meno prevádzkovateľa

RS – PROFI s. r. o.

Sídlo prevádzkovateľa

Ľubeľa 523,

032 14 Ľubeľa

IČO: 51 058 022
DIČ: 2120579659
IČ DPH: SK2120579659

Zodpovedný vedúci: Anna Staroňová

Telefonický kontakt: 0950 699496

Majiteľ: Roman Kandera

Telefonický kontakt: 0950 589098

email: info@apartmany-adam.sk