Skip to content

Storno poplatky

APARTMÁNY ADAM *** ubytovanie v súkromí, ( prevádzkovateľ a majiteľ živnosti Roman Kandera ) je oprávnený si účtovať nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju pôvodnú záväznú rezerváciu ( vrátane verbálnej / telefonickej rezervácie ), alebo vystavenú písomnú (elektronickú ) rezerváciu pobytu.

Stornovanie pôvodne záväzne rezervovaného pobytu, alebo písomne/elektronicky objednaného pobytu, musí vždy zo strany klienta / hosťa prebehnúť v písomnej forme a musí byť úspešne a overene doručené prevádzkovateľovi uvedeného ubytovacieho zariadenia a to, alebo elektronicky e-mailom na adresu: info@apartmany-adam.sk, prípadne poštou na adresu Roman Kandera, Liptovská Teplá 119, 034 83 Liptovská Teplá. Prípadne telefonicky 0950 589 098 s následnou písomnou formou.

Sadzobník storno poplatkov za zrušenie pôvodnej záväznej rezervácie (vrátane verbálnej / telefonickej záväznej rezervácie ), alebo vystavenej písomnej/elektronickej rezervácie pobytu v Apartmány Adam ***, ubytovanie v súkromí v uvedených lehotách je nasledovný:

  • viac ako 20 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
  • 20 až 15 dní pred nástupom na pobyt 30% z celkovej ceny ubytovania
  • 14 až 6 dní pred nástupom na pobyt 40% z celkovej ceny ubytovania
  • menej ako 5 dní pred nástupom na pobyt 50% z celkovej ceny ubytovania

V Liptovskej Teplej, platný dňom 01.07.2023